ZAJĘCIA DODATKOWE

1.Zajęcia logopedyczne-Dzieci mające problemy z rozwojem mowy.Zajęcia prowadzi wykwalifikowany specjalista - logopeda w formie zajęć indywidualnych i w małych grupach.
2.Religia 4,5, 6-latki Zajęcia prowadzone przez nauczyciela katechetę organizowane za zgodą rodziców.
3.Zajęcia z terapii pedagogicznej. Dzieci 5 -6-letnie Zajęcia prowadzone są w formie zajęć indywidualnych lub w małych grupach prowadzone przez nauczyciela specjalistę.
4.Warsztaty plastyczne -"KRAINA KOLORÓW" - zajęcia plastyczne Dzieci w wieku 4 - 6 lat Zajęcia prowadzone przez nauczycielki na terenie przedszkola rozwijające wyobraźnię twórczą i wspomagające uzdolnienia plastyczne dziecka.
5.TYGRYSKOWA SCENA Dzieci w wieku 5-,6 - lat Zajęcia prowadzone są przez nauczycielki przedszkola.
6.Gimnastyka Korekcyjna Dzieci z różnych grup Zajęcia mają na celu skorygowanie wad postawy.
Przedszkolowo.pl logo