Zgłoś Twoje dziecko do konkursu "Ruszaj z przedszkolakiem łamigłówek szlakiem"

Relacje

Uwaga Rodzice !!!!!!Zgodnie z decyzją Prezydenta Miasta Elbląg Pana Witolda Wróblewskiego
od dnia 18.05.2020 przedszkole zostanie otwarte JEDYNIE dla dzieci pracowników:

 służby zdrowia,
 mundurowych,
 pracowników żłobków i przedszkoli,
 przedsiębiorców zaangażowanych w walkę z COVID-19.


Rodzice, którzy spełniają powyższe kryteria oraz zaznaczyli, że są zainteresowani powrotem dziecka do przedszkola przed 24 maja 2020r. zostaną poinformowani o szczegółach telefonicznie.

Dzieci do przedszkola będą uczęszczały zgodnie z procedurą-
„Zapewnienia Bezpieczeństwa- COVID 19” opracowaną przez Dyrektorów Elbląskich Przedszkoli.
Informacje dotyczące procedury przyprowadzania i odbierania dzieci zostaną zamieszczone na drzwiach głównych przedszkola.

W załączniku zamieszczamy list do Dyrektorów od Prezydenta Miasta Elbląg.
Relacja 2020-05-12, 15:22 | autor: Justyna Bojanowska
Przedszkolowo.pl logo