"KROTKI RYS HISTORYCZNY"

Przedszkole Nr 6 mieści się w budynku przedwojennym. Jest to obiekt wykonany w technologii tradycyjnej, podpiwniczony, ceglano- żelbetonowo – drewniany. Budowany w końcówce lat dwudziestych. Budynek jest wpisany w zasobach miejskiego konserwatora zabytków. Obiekt w całości użytkowany jako budynek użyteczności publicznej. Nie znamy prawdziwej daty powołania placówki do życia. Jako datę utworzenia przedszkola należałoby przyjąć 1 września 1952r. Datę ustalono na podstawie opowiadań już nieżyjącego byłego pracownika – p. Czesławy Strawczyńskiej ( ur.18.07.1923r. – zm. 16.04.1998r.), która pełniła funkcję głównej woźnej przedszkola i mieszkała do śmierci w lokalu służbowym. Do roku 1968 przedszkole było ogrzewane piecami kaflowymi. Także kuchnia przedszkolna wyposażona była w tzw. westwalkę. Zadaniem głównej woźnej przedszkola było przygotowanie placówki do przyjęcia dzieci tj. rozpalenie i utrzymanie ognia w piecach , jak również stałe dozorowanie po godzinach pracy. Nie każdy wie, że w swojej długiej historii ulica Browarna miała kilka nazw. W średniowieczu nazywała się np. ul. Długa-Niska, potem zmieniono jej nazwę na Niska, a ulice boczne do niej - Pływacka czy Dolna, nosiły nazwę: Pierwsza Niska i Trzecia Niska – wymienia przewodnik. - Ulica nazywała się również Aleją Kasztanową, a przed wojną Carl Ziese Straße. Po wojnie także przyjmowała kilka nazw: 3 Maja, Dzierżyńskiego, by na końcu stać się ulicą Browarną. Dyrektorzy Przedszkola Nr 6 w Elblągu to: P. Melania Laszuk – 21 lat i 4 miesiące. Następnie p. Maria Olszyńska – od 1 lipca 1994r. – do chwili obecnej Oto kolejność osób zajmujących kierownicze stanowiska w placówce: a) Janina Moroz - prawd. od 01.09.1952r. b) Stanisława Świerczyńska - na dzisiaj brak danych c) Teresa Wojtkiewicz - prawd. 01.09. 1965r.-31.08.1972r. d) Melania Laszuk - 01.09.1972 r. – 31.12.1993r. ( wykształcenie wyższe magisterskie z p.ped ) - 01.09.1972 r. – 31.12.1993r. e) Jolanta Kopczyńska ( pełniąca obowiązki) - 01.01.1994 r. – 30.06.1994 r. ( wykształcenie wyższe zawodowe z p.ped. ) f) Maria Olszyńska - 01.07.1994 r. – do chwili obecnej ( 21 lat i 7 miesięcy) ( wykształcenie wyższe magisterskie z p.ped. + studia podyplomowe w zakresie organizacji i zarządzania oświatą) + studia podyplomowe w zakresie socjoterapii. Przedszkole zawsze aktywnie uczestniczyło w różnego rodzaju akcjach, programach i konkursach o zasięgu lokalnym, miejskim, wojewódzkim oraz ogólnopolskim. " " Przedszkole istnieje od 1952r. Dyrektorzy Przedszkola Nr 6 w Elblągu to: Najdłużej kierowała Przedszkolem Nr 6 p. Melania Laszuk – 21 lat i 4 miesiące. Następnie p. Maria Olszyńska – od 1 lipca 1994r. – do chwili obecnej Oto kolejność osób zajmujących kierownicze stanowiska w placówce: a) Janina Moroz - prawd. od 01.09.1952r. b) Stanisława Świerczyńska - na dzisiaj brak danych c) Teresa Wojtkiewicz - prawd. 01.09. 1965r.-31.08.1972r. d) Melania Laszuk - 01.09.1972 r. – 31.12.1993r. ( wykształcenie wyższe magisterskie z p.ped ) - 01.09.1972 r. – 31.12.1993r. e) Jolanta Kopczyńska ( pełniąca obowiązki) - 01.01.1994 r. – 30.06.1994 r. ( wykształcenie wyższe zawodowe z p.ped. ) f) Maria Olszyńska - 01.07.1994 r. – do chwili obecnej ( 23 lata i 9 miesięcy) ( wykształcenie wyższe magisterskie z p.ped. + studia podyplomowe w zakresie organizacji i zarządzania oświatą) + studia podyplomowane w zakresie socjoterapii. Przedszkole zawsze aktywnie uczestniczyło w różnego rodzaju akcjach, programach i konkursach o zasięgu lokalnym, miejskim, wojewódzkim oraz ogólnopolskim"

Przedszkolowo.pl logo